Szanowni Państwo,

niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" w partnerstwie z saksońskim stowarzyszeniem Euroregion Neisse e.V. i dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Strona stanowi platformę dla pierwszych kontaktów podmiotów z terenu działalności obu stowarzyszeń.

Instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną i poszukujące partnera po drugiej stronie granicy mogą w prosty sposób przedstawić tutaj swój wizerunek, określić dziedziny, w jakich chciałyby współpracować z potencjalnymi zagranicznymi partnerami i przekazać inne przydatne informacje na swój temat.

 

 

Aktualności:

 

Warsztaty w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“
Data publikacji: 05/01/2015, Autor: Mariusz Welman
08.12.2014r. w Masztalarni Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau po konferencji zakończeniowej do projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw -etap 2“ odbyły się warsztaty dot. rozwoju turystyki na pograniczu Regionu Weißwasser/O.L. i Województwa Lubuskiego.
Po przedstawieniu Turystycznej Koncepcji Rozwoju dla Regionu Weißwasser przez pana Martina Seebauer (Seebauer | Wefers und Partner GbR) i jego współpracowników odbyła się runda dyskusyjna nt. rozwoju turystycznego w obszarze granicznym Regionu Weißwasser i Województwa Lubuskiego.
W rozmowach uczestniczyli zarówno przedstawiciele strony niemieckiej jak i przedstawiciele strony polskiej. Wymieniano się doświadczeniami, odczuciami, propozycjami rozwiązań i wskazówkami.

 

Konferencja zakończeniowa do projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw –etap 2“
Data publikacji: 02/01/2015, Autor: Mariusz Welman
08.12.2014r. w Masztalarni Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau odbyła się Konferencja zakończeniowa do projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw -etap 2“.
Przedmiotowy projekt towarzyszył instytucjom z lubusko-saksońskiego obszaru granicznego 2012 roku. Ta szczególna inicjatywa, realizowana przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Neisse e.V., służyła intensyfikowaniu współpracy transgranicznej instytucji z obu stron Nysy Łużyckiej wzdłuż 44-o kilometrowego odcinka granicy Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Lubuskiego. Dzięki zaangażowaniu obu biur mogliśmy w tym okresie odnotować wiele wspólnych sukcesów w postaci nowych partnerstw.
Konferencja była okazją do podsumowania działalności projektowej i wysłuchania przykładowych wypowiedzi instytucji, które zostały objęte działaniami projektowymi.
W konferencji wzięło udział około 70 osób, w tym przede wszystkim starostowie, prezydenci miast, nadburmistrzowie i burmistrzowie ze strony polskiej i saksońskiej. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli stowarzyszeń, szkół i innych instytucji które za sprawą przedmiotowego projektu pozyskały partnerów do współpracy transgranicznej.

 

Prezentacja projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” podczas polsko-niemieckiej konferencji „Raum ohne Grenzen” (przestrzeń bez granic) w Berlinie.
Data publikacji: 27/10/2014, Autor: Mariusz Welman
W dniach 14-15.10.2014r. w siedzibie Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej w Berlinie , w sali im. Ericha Klausenera odbyła się „Konferencja na temat polsko-niemieckiej współpracy w gospodarce przestrzennej” która jednocześnie była konferencją podsumowującą „Konkurs na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej”.
Do udziału w konferencji i prezentacji swojej działalności na przygotowanych stoiskach zaproszono wszystkie Euroregiony z pogranicza polsko-niemieckiego. Stoisko Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, poświęcone było m.in. projektowi „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”.
Wśród licznych gości znaleźli się m.in. pani Katherina Reiche, Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Transpotu i Infrastruktury Cyfrowej oraz jej urzędowy kolega, pan Adam Zdziebło z polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 

Spotkanie z przedstawicielami Koła Wędkarskiego w Tuplicach
Data publikacji: 08/09/2014, Autor: Mariusz Welman
29.08.2014 w Tuplicach odbyło się spotkanie robocze kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“ z dwoma przedstawicielami Koła Wędkarskiego w Tuplicach.
Celem spotkania było rozwinięcie współpracy tuplickich wędkarzy z kolegami z Saksonii.
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. możliwości przyszłej współpracy ze stowarzyszeniem wędkarskim z Krauschwitz.

 

Spotkanie w Ratuszu w Weißwasser /O.L.
Data publikacji: 01/08/2014, Autor: Mariusz Welman
23.07.2014r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Weißwasser/O.L. (powiat Görlitz, Wolny Kraj Związkowy Saksonia) odbyło się spotkanie robocze mające na celu rozwinięcie pomysłów na wspólne działania miejscowości Weißwasser, Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze.
Na zaproszenie kierownika Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap2”, pana Mariusza Welmana, do Weißwasser przybyli: pan Ireneusz Plechan, Starosta Powiatu Zielonogórskiego wraz z pracownicą starostwa, panią Martą Surowiec oraz pan Hubert Małyszczyk, kierownik Polsko-Niemieckiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze.
Ze strony niemieckiej w spotkaniu wzięli udział: Nadburmistrz Weißwasser, pan Torsten Pötzsch, przewodniczący Stowarzyszenia Miejskiego w Weißwasser, pan Frank Schwarzkopf, pani Simone Linke, kierownik Informacji Turystycznej w Weißwasser oraz pan Thorsten Rennhak, przedstawiciel urzędu miejskiego.
Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oprócz kierownika projektu w spotkaniu wzięła również udział pani Marta Jaroszyk.
Wśród uczestników nie zabrakło też prezesa stowarzyszenia turystycznego Touristische Gebietsgemeinschaft „Neisseland e. V.“, pana Wolfganga Michel.
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. wspólnych działań związanych z promocją turystyczną reprezentowanych przez siebie regionów, przede wszystkim w kontekście transgranicznym. Ustalono realizację wizyt studyjnych w celu zapoznania się z ofertą partnera oraz szereg innych działań służących zacieśnieniu wzajemnych powiązań i przygotowaniu ewentualnych przyszłych projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE. 

Warsztaty w Iłowej 08.07.2014r.
Data publikacji: 17/07/2014, Autor: Mariusz Welman
08.07.2014r. o godz. 14.00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej (Województwo Lubuskie, Powiat Żagański) odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli partnerskich miejscowości Iłowa i Rietschen (Wolny Kraj Związkowy Saksonia, Powiat Görlitz) służące zintensyfikowaniu współpracy organizacji pozarządowych i jednostek komunalnych z terenu obu gmin.
Wśród uczestników warsztatów znaleźli się: Burmistrz Iłowej, pan Adam Gliniak, Burmistrz Rietschen, pan Ralf Brehmer, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, pani Maria Żarska oraz liczni przedstawiciele instytucji działających na terenie obu miejscowości partnerskich, w tym sportowcy, seniorzy, przedstawiciele jednostek oświaty, straży pożarnej etc. Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu wzięli udział: pani Joanna Kwiecień, specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych, pani Katarzyna Wysługocka, Asystent dyrektora biura euroregionu w Gubinie oraz Kierownik Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“, pan Mariusz Welman. W warsztatach wzięła również udział pani Magdalena Dziuk – przedstawicielka biura partnerskiego euroregionu Neisse e.V. w Zittau.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą realizowanego projektu, aktywnościami podejmowanymi w ramach działalności projektowej oraz założeniami i dotychczasowymi efektami tej inicjatywy.
W części praktycznej omawiano liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na polsko-saksońskim pograniczu oraz możliwości skorzystania z pomocy zespołu projektowego oraz biur obu euroregionów. Uczestnicy mogli też wymienić się informacjami nt. działalności swoich instytucji i podyskutować o możliwościach współpracy.

 

Warsztaty w Biedrzychowicach Dolnych (Gmina Żary) 20.06.2014r.
Data publikacji: 01/07/2014, Autor: Mariusz Welman
20.06.2014r. o godz. 17.00 w budynku świetlicy w Biedrzychowicach Dolnych (ok. 14 km od miejscowości Żary) odbyły się warsztaty realizowane z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Żary, zainteresowanych współpracą transgraniczną z partnerami z terenu saksońskich powiatów Görlitz i Bautzen.
Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
Wśród uczestników nie zabrakło Wójta Gminy Żary, pana Wiesława Polita, Naczelnika Urzędu Gminy, pana Radosława Pogorzelca oraz pracownicy urzędu, pani Anny Kochanowskiej. Z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu wzięli udział: pani Joanna Kwiecień, specjalista Zespołu Projektów Euroregionalnych oraz Kierownik Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“, pan Mariusz Welman.
W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z ofertą realizowanego projektu, aktywnościami podejmowanymi w ramach działalności projektowej oraz założeniami i dotychczasowymi efektami tej inicjatywy.
W części praktycznej omawiano liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na polsko-saksońskim pograniczu oraz możliwości skorzystania z pomocy zespołu projektowego.

 

Konferencja w Krobnitz, w dniu 17.06.2014r.
Data publikacji: 01/07/2014, Autor: Mariusz Welman
17 czerwca 2014r. kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw-etap2” wziął udział w konferencji(powiązanej z warsztatami) dot. wdrażania inicjatywy „Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy”. Spotkanie odbyło sie w Krobnitz (powiat Görlitz), w okolicy Pałacu i parku w Krobnitz.
W trakcie konferencji kierownik projektu miał okazję do rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji (m.in. z przedstawicielami starostw powiatowych w Görlitz i Bautzen, panem Joachimem Mühle i panią Gritt Bormann-Arndt) o możliwych powiązaniach partnerskim z regionem lubuskim.

 

Spotkanie w Urzędzie Gminy Rietschen
Data publikacji: 26/06/2014, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 3 czerwca 2014r. kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw - etap 2“ udał się z wizytą do burmistrza Gminy Rietschen, pana Ralfa Brehmer.
Gmina Rietschen od dłuższego czasu utrzymuje kontakty partnerskie z miejscowością Iłowa. W trakcie spotkania przedyskutowano realizację w Iłowej warsztatów mających na celu intensyfikację wspólnych działań obu partnerów. Warsztaty zaplanowano na 8.07.2014r.

 

Konferencja w Zgorzelcu, w dniu 27.05.2014r.
Data publikacji: 26/06/2014, Autor: Mariusz Welman
27 maja 2014r. kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw-etap2” wziął udział w konferencji konsultacyjnej dot. Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Spotkanie odbyło sie w Zgorzelcu, w budynku Miejskiego Domu Kultury.
W trakcie konferencji kierownik projektu miał okazję do rozmowy z przedstawicielami różnych instytucji (m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec, Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach oraz Euroregionu Neisse e.V.) o możliwych powiązaniach partnerskich z instytucjami z Woj. Lubuskiego wzgl. Wolnego Kraju Związkowego Saksonia.

 

Warsztaty astronomiczne w Krauschwitz
Data publikacji: 12/06/2014, Autor: Mariusz Welman
19.05.2014r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Krauschwitz (powiat Görlitz, Wolny Kraj Związkowy Saksonia) odbyły się warsztaty mające na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszającymi miłośników astronomii z terenu obszaru granicznego Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Lubuskiego.
Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.
W organizację warsztatów oprócz zespołu projektowego zaangażował się także wójt gminy Krauschwitz, pan Rüdiger Mönch, zajmujący sie hobbystycznie astronomią.
Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia wszystkich uczestników. Następnie Kierownik Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pan Mariusz Welman, przedstawił ofertę realizowanego przedsięwzięcia, aktywności podejmowane w ramach działalności projektowej oraz założenia i dotychczasowe efekty tej inicjatywy. Wystąpienie kierownika projektu uzupełnił pan Wolfgang Michel, Prezes Stowarzyszenia Touristische Gebietsgemeinschaft „Neisseland e. V.“, który krótko przekazał swoje przemyślenia dot. potencjału i możliwości współpracy transgranicznej postrzeganych przez stronę niemiecką.
W dalszej części przedstawiciele zaproszonych instytucji w formie multimedialnej przedstawili swoje aktywności i zaplecze techniczne. Wśród prezentujących się jednostek znalazło się m.in. Centrum Kultury w Żaganiu, którego przedstawiciel pan Jerzy Patka zaprezentował pracę kierowanej przez siebie sekcji astronomicznej. Ze strony niemieckiej wystąpili: panowie Steffen Reimann i Heiko Michael, przedstawiciele stowarzyszenia Görlitzer Sternfreunde e.V. („Przyjaciele gwiazd z Görlitz”), panowie Volker Möckel i Peter Lindner ze Stowarzyszenia astronomicznego w Hoyerswerda oraz pan Rüdiger Mönch, prezentujący działalność Stowarzyszenia Lausitzer Sterngucker e.V. („Łużyccy obserwatorzy gwiazd”).
W części praktycznej warsztatów uczestnicy dyskutowali nt. działalności swoich instytucji, pomysłów na wspólne inicjatywy transgraniczne oraz działań możliwych do realizacji w najbliższym czasie.

 

Narada w Centrum Kultury w Żaganiu
Data publikacji: 13/05/2014, Autor: Mariusz Welman
8.05.2014 roku w siedzibie Centrum Kultury w Żaganiu, w pięknym żagańskim pałacu przy ul. Szprotawskiej 8, odbyło się spotkanie dotyczące szczegółów planowanych na 19.05.2014r. warsztatów astronomicznych w Krauschwitz.
Dyskutowano również nt. możliwości przyszłej współpracy instytucji związanych z centrum kultury z partnerami saksońskimi i uzyskania w tej kwestii pomocy ze strony zespołu projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw-etap 2”.
Wśród uczestników narady znaleźli się: Dyrektor Centrum Kultury w Żaganiu, pan Paweł Lichtański, pracownicy Centrum Kultury w Żaganiu, pani Monika Wołujewicz i pan Jacek Patka oraz Koordynator Żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pan Włodzimierz Siemiątkowski.
W trakcie spotkania omówiono szczegóły techniczne i merytoryczne warsztatów w Krauschwitz, w których polska strona w dużej części reprezentowana będzie przez uczestników z Żagania. Omawiano m.in. możliwy udział przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Żagańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W trakcie spotkania omówiono również możliwości wykorzystania oferty projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw-etap 2” przy rozwijaniu transgranicznych powiązań partnerskich innych instytucji z okolic Żagania, niekoniecznie związanych z tematem przewidzianych do realizacji warsztatów. 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy gminami Krauschwitz i Tuplice
Data publikacji: 02/05/2014, Autor: Mariusz Welman
W poniedziałek, 28 kwietnia 2014r. w budynku Urzędu Gminy w Tuplicach spotkali się burmistrz Rüdiger Mönch (Gmina Krauschwitz) z wójtem Tadeuszem Rybakiem. W naradzie wzięli udział także kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman oraz współpracownik projektowy ze strony saksońskiej, pan Wolfgang Michel
Spotkanie zostało zorganizowane i objęte opieką przez zespół projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“. W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali nt. możliwej przyszłej współpracy transgranicznej m.in. w zakresie turystyki (w tym turystyki pieszej, rowerowej i konnej, punkt ciężkości: Łuk Mużakowa), promocji oraz gospodarki. Po rundzie rozmów w urzędzie gminy uczestnicy spotkania zwiedzili miejscowość Tuplice, zrealizowane przez wójta Rybaka na terenie gminy liczne inwestycje oraz podlegające wójtowi elementy Łuku Mużakowa (rowy, stawy, pozostałości kopalni odkrywkowych etc.). Na zakończenie zaplanowano rewizytę w Krauschwitz. 

Spotkanie dot. możliwości dalszego rozwoju współpracy gmin Żary i Gablenz
Data publikacji: 22/04/2014, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 17.04.2014r. kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ spotkał się z Wójtem Gminy Żary, panem Wiesławem Politem i Naczelnikiem Urzędu Gminy Żary, panem Radosławem Pogorzelcem
W trakcie spotkania omówione zostały możliwości wsparcia wzajemnych kontaktów gmin Żary i Gablenz przez kierownika projektu.
W wyniku spotkania ustalono realizację wspólnych polsko-niemieckich warsztatów w Żarach, w dniu 20 czerwca 2014 roku.

 

Polsko-niemieckie rozmowy dotyczące rewitalizacji parku w Gębicach.
Data publikacji: 20/04/2014, Autor: Mariusz Welman
15.04.2014r. we wsi Gębice(niem.: Amtlitz) (Powiat Krośnieński, Gmina Wiejska Gubin) odbyło się polsko-niemieckie spotkanie dot. możliwości rewitalizacji historycznego parku położonego na terenie tej miejscowości.
Ze strony polskiej w spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Wiejskiej Gubin, pan Zbigniew Barski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gubin, pan Janusz Rogala wraz z sekretarz nadleśnictwa, panią Ewą Cichowską-Kamińską, Prezes Konwentu Euroregionu, pan Czesław Fiedorowicz, oraz pan Mariusz Welman, pracownik euroregionu, kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”.
W skład delegacji niemieckiej wchodzili: pan Gert Streidt, przedstawiciel Fundacji Muzeum Księcia Pücklera (Stiftung Fürst-Pückler-Museum), pan Claudius Wecke (Fundacja Muzeum Księcia Pücklera Park i Zamek w Branitz (Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloß Branitz), Europejski Związek Parków Łużyckich) ( Europäischer Parkverbund Lausitz) oraz pan Matthias Zickora, przedstawiciel Fundacji Park i Zamek w Branitz (Stiftung Park und Schloss Branitz).
Europejski Związek Parków Łużyckich koncentruje swoje działania m.in. na wspaniałym parku w Bad Muskau/Łęknica i przewidzianym do rewitalizacji parku w Brodach (niem.: Pförten).
Związek działa na rzecz promocji wyjątkowego kulturowo i historycznie krajobrazu po obu stronach Nysy Łużyckiej.
W trakcie spotkania uczestnicy ze strony niemieckiej mieli możliwość zwiedzenia historycznego kompleksu parkowego oraz zapoznania się z dotyczącą go dokumentacją fotograficzną.
W części dyskusyjnej spotkania omawiano możliwości przyszłej rewitalizacji historycznego parku. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwych działań promocyjnych na rzecz zabytkowego kompleksu, zaangażowania partnerów niemieckich w prace rewitalizacyjne, ewentualnych etapów działań oraz możliwych źródeł ich finansowania. 

Drodzy goście naszej strony internetowej,
Data publikacji: 18/04/2014, Autor: Mariusz Welman
w imieniu zespołu projektowego serdecznie Państwa witam na stronie internetowej naszego projektu. Strona ta ma służyć przekazaniu Państwu potrzebnych informacji oraz wspierać nasze aktywności. Jest także narzędziem ułatwiającym Państwa kontakt z nami.
Projekt „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw -etap 2” realizowany będzie do końca 2014 roku. Ze strony osób zaangażowanych w działania projektowe możecie Państwo oczekiwać wszelkiej pomocy związanej z poszukiwaniem nowych partnerów do współpracy transgranicznej, merytorycznego wsparcia Waszych działań partnerskich z dotychczasowym partnerem oraz pomocy tłumaczeniowej w rozmowach ze stroną zagraniczną.
W razie potrzeby oferujemy także możliwość zorganizowania wspólnych warsztatów.
Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo wszelkie potrzebne informacje, nasze dane kontaktowe oraz aktualną listę oferentów współpracy.
Zainteresowani z Saksonii mogą zwracać się zarówno do biura Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“ w Gubinie wzgl. biura Euroregionu Neisse e.V. w Zittau, jak i do pana Wolfganga Michel (Tel.: 0173 909 57 80, E-Mail: wolfgang.michel21@freenet.de), który wspiera nasze działania projektowe od października 2012r.

Mariusz Welman
Kierownik Projektu

 

Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tenisa stołowego z Weißenberg i Kargowej.
Data publikacji: 07/04/2014, Autor: Mariusz Welman
31.03.2014r o godz. 16.30 w hali sportowej w Weißenberg odbyło się zorganizowane przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“, pana Mariusza Welmana spotkanie stowarzyszeń tenisa stołowego w Weißenberg i Kargowej.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się:
Pan Günter Panitz, TSV Weißenberg e. V.
Pan Günter Petzold, TSV Weißenberg e. V.
Pan Jerzy Radkiewicz, Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Top-Spin w Kargowej
Pani Gundula Wenzel, Kierownik Muzeum „ Alte Pfefferküchlerei“
Po przywitaniu i przedstawieniu wszystkich uczestników przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2” odbyły się rozmowy dot. możliwego uczestnictwa członków stowarzyszenia Tenisa Stołowego Top-Spin z Kargowej w organizowanym corocznie w Weißenberg międzynarodowym turnieju tenisa stołowego. W tym roku ma on się odbyć w miesiącu czerwcu.
Udział przedstawicieli z Kargowej spotkałby sie ze szczególną okazją. W roku 2014 Stowarzyszenie Tenisa Stołowego z Weißenberg obchodzi swój 40 jubileusz.
Przewodniczący stowarzyszenia Top-Spin potwierdził udział swoich graczy w organizowanych zawodach. W trakcie dalszych rozmów omówiono szczegóły organizacyjne udziału grupy polskiej.

 

Polsko-niemieckie warsztaty dla fanów astronomii w Krauschwitz
Data publikacji: 06/04/2014, Autor: Mariusz Welman
Ze wzgledu na fakt, że po obu stronach wspólnego lubusko-saksońskiego obszaru granicznego jest wielu fanów astronomii, w dniu 19.05.2014r., w Krauschwitz, w ramach projektu“Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ przeprowadzone zostaną polsko-niemieckie warsztaty dla hobby-astronomów. Jednym z punktów ciężkości warsztatów będzie naturalnie temat: „Johannes Keppler“. Ten znany niemiecki Astronom mieszkał w ostatnich latach swojego życia w Żaganiu (niem.: Sagan). Wśród uczestników warsztatów znajdą się m.in. przedstawiciele tego miasta (Centrum Kultury w Żaganiu). W przypadku zainteresowania proszę zwrócić się do kierownika projektu. Warsztaty realizowane będą przy wsparciu burmistrza Rüdigera Mönch.

 

Spotkanie z Wójtem Gminy Tuplice
Data publikacji: 05/04/2014, Autor: Mariusz Welman
W poniedziałek, 31 marca 2014r. w budynku Urzędu Gminy Tuplice odbyło się spotkanie zorganizowane przez Kierownika Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, dotyczące możliwości współpracy transgranicznej Gminy Tuplice.
Z ramienia urzędu gminy w spotkaniu wzięli udział: wójt Tadeusz Rybak oraz sekretarz, pani Iwona Prokop.
Gmina Tuplice leży w sercu lubusko-saksońskiego obszaru granicznego. Ze względu na fakt, że na jej terenie znajduje się spory odcinek tzw.„Łuku Mużakowa”, współpracą z Tuplicami zainteresowane są instytucje z terenu Niemiec, m.in. Gmina Krauschwitz.
W trakcie spotkania omawiano możliwości współpracy transgranicznej z Krauschwitz oraz sposoby wykorzystania potencjału turystycznego lubuskiej gminy. Zaplanowano także spotkanie z potencjalnym partnerem saksońskim.

 

Rozmowy dot. możliwości współpracy gmin Krauschwitz i Tuplice
Data publikacji: 28/03/2014, Autor: Mariusz Welman
27.03.2014r. w budynku Urzędu Gminy Krauschwitz spotkali się burmistrz Krauschwitz, pan Rüdiger Mönch, kierownik projektu „Inicjowanie, wspiernie i rozwoj transgranicznych partnerstw“ pan Mariusz Welman oraz pan Wolfgang Michel, pracownik projektowy ze strony saksońskiej, prezes TGG Neisseland e.V.
Gminy Tuplice i Krauschwitz łączy m.in. wspólny temat „Łuk Mużakowa”. Jest możliwe, że obie miejscowości w przyszłości będą realizować wspólne inicjatywy i poprzez współpracę m.in. w zakresie turystyki będą się wzajemnie wspierać przy rozwoju.
W trakcie spotkania ustalono wstępne terminy spotkań obu burmistrzów.

 

Przedstawiciele Weißwasser/O.L. z wizytą u Starosty Zielonogórskiego
Data publikacji: 25/03/2014, Autor: Mariusz Welman
24.03.2014r. w siedzibie Starostwa Powiatu Zielonogórskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie starosty Ireneusza Plechana z przedstawicielami Weißwasser/O.L. w osobach Thorsten Rennhak (Urzad Miejski w Weißwasser) i Frank Schwarzkopf (Stowarzyszenie Miejskie w Weißwasser). W spotkaniu zorganizowanym przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” przy współpracy z panem Wolfgangiem Michel, wspierającym projekt merytorycznie i technicznie po stronie saksońskiej, wzięły również udział dwie pracownice Starostwa Powiatowego odpowiedzialne za współpracę transgraniczną, panie Irena Podsiadły i Marta Surowiec.
W trakcie rozmów dyskutowano nt. możliwych wspólnych działań partnerskich w obszarze turystyki oraz gospodarki.

 

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Tenisa Stołowego w Weißenberg i stowarzyszenia RockBahnhof e.V. (dworzec rockowy)
Data publikacji: 09/02/2014, Autor: Mariusz Welman
05.02.2014r. w budynku Muzeum „Alte Pfefferküchlerei“ w Weißenberg kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2“ spotkał się z przedstawicielami stowarzyszenia tenisa stołowego w Weißenberg i stowarzyszenia RockBahnhof e.V.
Do uczestników ze strony niemieckiej należeli:
Pan Günter Panitz, TSV Weißenberg e. V.
Pan Günter Petzold, TSV Weißenberg e. V.
Pan Bernd Bimmrich, Rock-Bahnhof Weißenberg e. V., (Kulturverein)
Pan Lars Bitterlich, Rock-Bahnhof Weißenberg e. V.
Pan Johannes Hilbenz, Rock-Bahnhof Weißenberg e. V. „
Pani Gundula Wenzel, Kierownik Muzeum „ Alte Pfefferküchlerei“
Pani Irmgard Wenzel ze stowarzyszenia wspierającego Muzeum „ Alte Pfefferküchlerei“ e.V.
Po powitaniu i przedstawieniu wszystkich uczestników przez panią Gundulę Wenzel i panią Irmgard Wenzel odbyły sie rozmowy dot. możliwych aktywności transgranicznych Stowarzyszenia Tenisa Stołowego w Weißenberg i stowarzyszenia kultury Rockbahnhof e.V. w Weißenberg.
Stowarzyszenie Tenisa Stołowego pod przewodnictwem pana Güntera Panitz obchodzi w 2014r. swój 40 jubileusz. Z tej okazji pan Panitz zwrócił się do kierownika projektu, pana Mariusza Welman z prośbą o nawiązanie kontaktów z miastem partnerskim Kargowa lub ze stowarzyszeniami tenisowymi z terenu Województwa Lubuskiego. Ze strony stowarzyszenia pojawił się pomysł zaproszenia do obchodów jubileuszu tenisistów stołowych z Polski. Również przewodniczący stowarzyszenia kultury Rockbahnhof e.V., pan Bimmrich jest zainteresowany kontaktami z instytucjami partnerskimi z Polski.
Obydwa stowarzyszenia będą wspierane przy poszukiwaniu instytucji partnerskiej przez kierownika projektu.

 

Warsztaty w Gubinie w dniu 13.12.2013r.
Data publikacji: 19/12/2013, Autor: Mariusz Welman
13.12.2013r. o godz. 9.00 w restauracji „Retro” w Gubinie odbyły się warsztaty dot. współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami z Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Lubuskiego.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym m.in. pani Agnieszka Świątek, Kierownik Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej, pracownicy biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” wraz z dyrektor biura, panią Bożeną Buchowicz oraz przedstawiciele wybranych jednostek samorządu terytorialnego i instytucji współpracujących z partnerami saksońskimi. W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel partnerskiego Euroregionu Neisse e.V., pan Markus Köhler.
Warsztaty rozpoczęły się od wystąpienia Kierownika Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pana Mariusza Welmana, który przedstawił ofertę realizowanego przedsięwzięcia, działania podejmowane w ramach aktywności projektowych oraz założenia i dotychczasowe efekty tej transgranicznej inicjatywy.
W dalszej części spotkania, w bloku pn. „Przykłady dobrych partnerstw” uczestnicy mogli wysłuchać następujących wystąpień:
1. Współpraca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Zielonej Górze z Urzędami Leśnymi powiatów Görlitz i Bautzen (Pani Anna Niemiec, RDLP w Zielonej Górze)
2. Współpraca Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ze stowarzyszeniem Kulturverein Görlitz-Zgorzelec oraz Starostwem Powiatowym w Görlitz (Pan Ireneusz Mieżowiec, Urząd Miasta i Gminy Wschowa)
3. Wspólne działania Miasta i Gminy Kargowa z Miastem Weißenberg (Pan Przemysław Nitschka, Urząd Miasta i Gminy Kargowa)
4. Partnerstwo Gminy Czerwieńsk i Miasta Rothenburg (Pani Jolanta Matuszkiewicz oraz pan Tomasz Zbieski, Urząd miasta i Gminy Czerwieńsk)
Po wystąpieniach odbyła się runda dyskusyjna.

 

Warsztaty w Königshain w dniu 18.11.2013r.
Data publikacji: 23/11/2013, Autor: Mariusz Welman
18.11.2013r. o godz. 10.00 w miejscowości Königshain (powiat Görlitz, Wolny Kraj Związkowy Saksonia), w Pałacu Barokowym Königshain (Dorfstrasse 29) odbyły się warsztaty dot. współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami z Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i Województwa Lubuskiego.
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele polskich i saksońskich miast, gmin i stowarzyszeń.

Porządek spotkania kształtował się nastepująco:

10:00 Powitanie przez przedstawicieli Powiatu Görlitz,
Pana Andreas Johne - Kierownika Biura Starosty
Pana Joachim Mühle - Kierownika Urzędu ds. Kultury Starostwa Powiatowego w Görlitz
10:20 Powitanie przez burmistrza gminy Königshain,
Pana Siegfried Lange
10:30 Przedstawienie projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ realizowanego przez euroregiony „Sprewa – Nysa – Bóbr“ i Neisse e. V.
Pan Mariusz Welman, Kierownik projektu z ramienia Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr“
11:00 Potencjał i mozliwości współpracy dla rozwoju turystyki postrzegane przez stronę niemiecką. Pan Wolfgang Michel, Prezes stowarzyszenia Touristische Gebietsgemeinschaft „Neisseland e. V.“
11:30 Pomyślna współpraca na przykładzie polsko-niemieckiego projektu „GartenKulturPfad beiderseits der Neiße“ (Ścieżka kultury ogrodowej po obu stronach Nysy) .
Pani Brigitta Wend, Menager Projektu
12:00 Dyskusja dot. możliwości współpracy partnerskiej. Przedstawienie uczestników i wzajemne rozmowy.
13:00 Zakończenie warsztatów, Imbis

 

Warsztaty w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” - Gubin, 23.10.2013
Data publikacji: 28/10/2013, Autor: Mariusz Welman
23.10.2013r. w budynku Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli ośrodków kultury, sportu oraz urzędów gmin i miast m.in. z Zielonej Góry, Torzymia, Bojadeł oraz Zbąszynka, zainteresowanych współpracą transgraniczną z jednostkami z przygranicznych obszarów Wolnego Kraju Związkowego Saksonia.
W trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom możliwości związane z nowym obszarem kooperacyjnym, ofertę projektu „partnerstw” oraz podmioty ze strony saksońskiej zainteresowane współpracą z Woj. Lubuskim.
Omawiano też liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na polsko-saksońskim pograniczu.

 

Spotkanie z przewodniczącą Chóru Ludowego „Eintracht” z Bad Muskau
Data publikacji: 03/10/2013, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 26 września 2013r. w Nowym Zamku w Bad Muskau kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ spotkał się z przewodniczącą Chóru Ludowego „Eintracht”, panią Hannelore Koschkar.
W trakcie spotkania dyskutowano o możliwej przyszłej współpracy transgranicznej niemieckiego chóru oraz o potencjalnych partnerach do współpracy z terenu Województwa Lubuskiego.

 

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Schleife
Data publikacji: 03/10/2013, Autor: Mariusz Welman
W poniedziałek, 16 września 2013r. kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ udał się z wizytą do zastępcy burmistrza Gminy Schleife, pana Manfreda Hermasch
Mimo tego, że Gmina Schleife od dłuższego czasu utrzymuje kontakty partnerskie z gminą Zbąszyń, zastępca burmistrza patrzy przychylnie na zaangażowanie gminy również w aktywności transgraniczne innych polskich partnerów. W trakcie spotkania dyskutowano nt. tych dodatkowych powiązań i działań.

 

Spotkanie z przedstawicielami Zrzeszenia hodowców ptactwa ozdobnego i egzotycznego
Data publikacji: 09/09/2013, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 27 sierpnia 2013r. w miejscowości Weißkeißel kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ spotkał się z trzema przedstawicielami Zrzeszenia hodowców ptactwa ozdobnego i egzotycznego (z siedzibą w Weißwasser) w osobach: Jürgen Fuhrmann, Katrin Hördler, Hagen Hördler.
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. możliwej przyszłej współpracy transgranicznej niemieckiego zrzeszenia oraz o potencjalnych partnerach do współpracy z terenu Województwa Lubuskiego.

 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy Miastem Sława i Gminą Krauschwitz
Data publikacji: 09/09/2013, Autor: Mariusz Welman
W środę, 21 sierpnia 2013r w budynku Urzędu Miejskiego w Słaawie spotkali się burmistrz Rüdiger Mönch (Gmina Krauschwitz) z burmistrzem Cezarym Sadrakułą. W naradzie wzięli udział także kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman, prezes stowarzyszenia turystycznego „Neisseland e.V.“, pan Wolfgang Michel oraz naczelnik wydziału promocji Urzędu Miejskiego w Sławie, pani Małgorzata Sobczak
Spotkanie to było współorganizowane i objęte opieką przez Euroregion „Sprewa – Nysa – Bobr“. W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali nt. możliwej przyszłej współpracy transgranicznej m.in. w zakresie turystyki (w tym turystyki wodnej), promocji oraz gospodarki. Po rundzie rozmów w Urzędzie Miejskim uczestnicy spotkania zwiedzili infrastrukturę przy Jeziorze Sławskim. Na zakończenie zaplanowano rewizytę w Krauschwitz.

 

Spotkanie w Nowym Miasteczku
Data publikacji: 09/09/2013, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 1 sierpnia 2013r. w siedzibie Ośrodka Kultury i Sportu miasta Nowe Miasteczko spotkali się Kierownik ośrodka, pani Aneta Dudziak-Michalska, Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Regina Drgas oraz kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman. W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. możliwości przyszłej współpracy transgranicznej Ośrodka Kultury i Sportu oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko dot. możliwości turystycznego wykorzystania Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.
Data publikacji: 28/06/2013, Autor: Mariusz Welman
W środę, 26 czerwca 2013r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubsko odbyło się spotkanie zorganizowane przez Kierownika Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, dotyczące możliwości turystycznego wykorzystania „Łuku Mużakowa”.
Z ramienia Nadleśnictwa Lubsko w spotkaniu wzięli udział: Z-ca Nadleśniczego, pan Józef Mikołajczyk oraz pracownik nadleśnictwa, pan Marcin Flies.
W trakcie dyskusji przedstawiciele Nadleśnictwa Lubsko przekazali informacje dot. miejsc atrakcyjnych turystycznie, położonych na terenie nadleśnictwa i związanych pośrednio i bezpośrednio z „Łukiem Mużakowa”. Mówiono m.in. o nieistniejącej już produkcji szkła w okolicy Proszowa, stawach paciorkowych w Chlebicach czy istniejącym kiedyś „zwierzyńcu” rodziny Brühl.

 

Rozwój współpracy partnerskiej chórów „Eintracht“ (Bad Muskau) i „Żaranie“
Data publikacji: 25/06/2013, Autor: Mariusz Welman
W piątek, 21 czerwca 2013r. w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Chóru Ludowego „Eintracht” z Bad Muskau z kierownikiem chóru „Żaranie”, działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Żarskiego Domu Kultury.
Chór Ludowy „Eintracht” z Bad Muskau od pewnego czasu poszukuje chóru partnerskiego. Kontakty z miejscowością Żary, z południowej części Województwa Lubuskiego byłyby dla chórzystów z Bad Muskau bardzo korzystne. Istotne są tutaj zarówno względy odległościowe jak i doskonała znajomość miejscowości, tożsamość terytorialna oraz pewne podobieństwa mentalnościowe.
Podczas spotkania, które odbyło się przy okazji obchodów jubileuszu 15-lecia Żarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiciele obu stron omówili możliwości przyszłej współpracy. Już na wstępie ustalono wymianę nut i tekstów piosenek. Obydwa chóry chciałyby w przyszłości umieć zaśpiewać coś w języku sąsiada. Ciekawym dla wszystkich pomysłem są także ewentualne wspólne występy.

 

Spotkanie w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Data publikacji: 25/06/2013, Autor: Mariusz Welman
W piątek, 14. czerwca 2013r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyło się spotkanie dot. następujących zagadnień: możliwości kooperacji pomiędzy centrum w Drzonkowie i stowarzyszeniem turystycznym Neisseland e.V. oraz promocja centrum z Drzonkowa w saksońskim obszarze przygranicznym.
W spotkaniu uczestniczyli : pan Bogusaw Sułkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, pani Marta Tuliszka – z Biura Europejskiej Akademii Sportu w Drzonkowie, pan Wolfgang Michel, prezes stowarzyszenia Neisseland e.V. oraz kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych”, Pan Mariusz Welman.
W trakcie spotkania przedstawiono prezesowi Michel infrastrukturę centrum sportu. Dyskutowano także m.in. nt. potencjalnej oferty dla turystów z Niemiec.

 

Wspólny projekt Powiatu Zielonogórskiego i stowarzyszenia Neisseland
Data publikacji: 20/06/2013, Autor: Mariusz Welman
W piątek, 14 czerwca br., w siedzibie Starostwa Zielonogórskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Starosta Zielonogórski Ireneusz Plechan, Przewodniczący Stowarzyszenia Touristische Gebietsgemeinschaft NEISSELAND,Wolfgang Michel, Koordynator Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych” Mariusz Welman, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Irena Podsiadły oraz Specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Barbara Chudzińska.
Celem spotkania było omówienie szczegółów projektu Śladami Henry`ego van de Velde – turystyka transgraniczna“, który będzie realizowany przez starostwo powiatowe i stowarzyszenie Neisseland w dniach 5-6 września w Trzebiechowie oraz możliwości realizacji dalszych wspólnych inicjatyw.

 

Spotkanie w biurze Geoparku Łuk Mużakowa
Data publikacji: 29/05/2013, Autor: Mariusz Welman
W poniedziałek, 27. maja 2013r w biurze Geoparku Łuk Mużakowa w Döbern odbyło się spotkanie dot. możliwości kooperacji pomiędzy Geoparkiem i nowymi partnerami z Woj. Lubuskiego.
W spotkaniu uczestniczyli : Pani Nancy Sauer, kierownik biura geoparku, Pan Wolfgang Michel, prezes stowarzyszenia Neisseland e.V. oraz kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych”, Pan Mariusz Welman
W trakcie spotkania dyskutowano nt. potencjalnych partnerów kooperacyjnych dla Geoparku, głównie z obszaru Łuku Mużakowa po stronie polskiej.

 

Spotkanie w siedzibie Entwicklungsgesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien w Bad Muskau
Data publikacji: 29/05/2013, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 23. maja 2013r w siedzibie Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (ENO) w Bad Muskau odbyło się spotkanie dot. turystyki rowerowej i możliwych wspólnych aktywności ENO i Miasta Zielona Góra.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Czesław Fiedorowicz, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Pani Iwona Skowrońska z Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze, pan Thomas Rublack, przedstawiciel Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz, Pan Wolfgang Michel, prezes stowarzyszenia Neisseland e.V. oraz kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych”, Pan Mariusz Welman
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. możliwych wspólnych działań i projektów m.in. w zakresie turystyki rowerowej.

 

Chór ludowy „Eintracht” z Bad Muskau poszukuje polskich partnerów
Data publikacji: 14/05/2013, Autor: Mariusz Welman
30 kwietnia 2013r. w Bad Muskau odbyło się spotkanie kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” z przewodniczącą stowarzyszenia Volkschor „Eintracht” Bad Muskau e.V. (www.volkschor-eintracht.de), panią Hannelore Koschkar.
Chór „Eintracht” liczy ok. 30 członków i chętnie uczestniczy w różnych imprezach zarówno po stronie niemieckiej jaki i polskiej. Członkowie Chóru chętnie nawiązaliby kontakty z polskimi chórami ludowymi w celu wymiany doświadczeń, wspólnych ćwiczeń i ewentualnie wspólnych występów.
Chór ludowy „Eintracht” chętnie weźmie udział również w różnych uroczystościach miejskich itp. po stronie polskiej.

 

Rozwój współpracy pomiędzy Powiatem Zielonogórskim i stowarzyszeniem turystycznym Neisseland.
Data publikacji: 13/05/2013, Autor: Mariusz Welman
W środę, 17 kwietnia 2013r. w przygranicznej miejscowości Bad Muskau odbyło się spotkanie m.in. dot. wspólnych działań Powiatu Zielonogórskiego i organizacji turystycznej Neisseland e.V., obejmującej swoja aktywnością północną część saksońskiego powiatu Görlitz.
W spotkaniu zorganizowanym przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr uczestniczyli: Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Czesław Fiedorowicz, Starosta Zielonogórski, pan Ireneusz Plechan wraz z pracownikiem starostwa, panią Barbarą Chudzińską, przewodniczący stowarzyszenia Neisseland e.V., pan Wolfgang Michel, przedstawicielka Euroregionu Neisse e.V., pani Magdalena Dziuk oraz Kierownik Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych” Pan Mariusz Welman.
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. wspólnych działań w zakresie turystyki. Punktem ciężkości był temat budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie - byłego sanatorium (1903–1905) z architekturą wnętrz zaprojektowaną przez słynnego belgijskiego projektanta Henryego van de Velde. W pomieszczeniach budynku przeprowadzona ma zostać wspólna konferencja, objęta patronatami: Ambasady Belgijskiej w Polsce, Ambasady Niemieckiej w Polsce, polskiego Ministerstwa Kultury i Marszałka Województwa Lubuskiego.

 

Piłkarze ręczni ze Schleife (Saksonia, Powiat Görlitz) będą współpracować z gubińską „Spartą”.
Data publikacji: 25/03/2013, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 19 marca br. w budynku Euroregionu w Gubinie spotkali się pan Reinhard Wierick – szef Stowarzyszenia Piłk Ręcznej w Schleife (LOK-Schleife e.V.) z panem Kazimierzem Barółgiem – przedstawicielem GMTS Sparta Gubin. W naradzie wziął także udział kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman.
Spotkanie zostało zorganizowane i objęte opieką przez Euroregion „Sprewa – Nysa – Bobr“. W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali nt. przyszłej współpracy transgranicznej obu instytucji. Dokonano wymiany informacji nt. terminów ważniejszych imprez po obu stronach oraz omówiono możliwe terminy wspólnych spotkań, treningów i rozgrywek.

 

Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie – śladami Henryego van de Velde
Data publikacji: 27/02/2013, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 22 lutego 2013, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie odbyło się spotkanie nt.: turystyka w Trzebiechowie - Henry van de Velde.
W spotkaniu uczestniczyli: starosta zielonogórski Pan Ireneusz Plechan wraz z pracownikiem starostwa Panią Martą Surowiec, przewodniczący stowarzyszenia Neisseland e.V., Pan Wolfgang Michel, Lubuski Wojewódzki konserwator, Pani Barbara Bielinis-Kopeć, prezes konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” Pan Czesław Fiedorowicz, Koordynator Projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych” Pan Mariusz Welman, oraz dyrektor DPS Trzebiechów Pani Agnieszka Szeląg.
Budynek Domu Pomocy Społecznej (Byłe sanatorium (1903–1905)) z architekturą wnętrz zaprojektowaną przez Henryego van de Velde w tzw. Jugendstil, jest jedynym znanym dziełem tego belgijskiego architekta wnętrz w Polsce.
W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali nt. możliwości turystycznego wykorzystania tego interesującego budynku oraz o ewentualnych działaniach promocyjnych. Zaplanowano również zorganizowanie wspólnej konferencji w Trzebiechowie. 

Spotkanie leśników i strażaków z Województwa Lubuskiego oraz Landu Saksonia na lotnisku w Przylepie
Data publikacji: 20/02/2013, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 14 lutego 2013r. w budynku Aeroklubu Ziemii Lubuskiej w Przylepie spotkali się pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pracownicy Urzędów Leśnych powiatów Görlitz i Bautzen (Saksonia), przedstawiciele straży pożarnej z obu stron, pracownicy Aeroklubu Ziemii Lubuskiej oraz przedstawiciele euroregionów.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Leszek Banach, Christoph Schurr – Kierownik Urzędu Leśnego powiatu Bautzen, Henry Kossack – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Görlitz, Dariusz Łoś – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Żarach, pan Artur Haładyn – Dyrektor Aeroklubu Ziemii Lubuskiej, pani Gritt Borrmann-Arndt przedstawiciel Euroregionu Neisse e.V. i pani Bożena Buchowicz – Dyrektor biura Euroregionu Sprewa - Nysa – Bóbr.
W trakcie spotkania goście z Niemiec zapoznali się z technikami zwalczania pożarów leśnych po stronie polskiej przy użyciu samolotów i helikopterów oraz z parkiem maszynowym i infrastrukturą techniczną jaką dysponują lubuscy leśnicy.
Strona niemiecka zaproponowała zorganizowanie w krótkim czasie rewizyty w miejscowości Hoyerswerda, gdzie polscy partnerzy będą mogli zapoznać się z saksońskim leśnym systemem ostrzegania pożarowego. 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy polskimi i saksońskimi kamieniarzami
Data publikacji: 20/02/2013, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 12. lutego w budynku Szkoły Kamieniarskiej w Demitz-Thumitz (powiat Bautzen) spotkali się przedstawiciele Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej z Polski z przedstawicielami Cechu kamieniarzy i Rzeźbiarzy Kraju Związkowego Saksonia. W rozmowach wzięła udział również przedstawicielka Centrum Geokompetencji Freiberg e.V. W trakcie spotkania uczestnicy dyskutowali o możliwościach dla przyszłej współpracy transgranicznej w dziedzinie kamieniarstwa. Rozmawiano między innymi o wspólnych działaniach w zakresie kształcenia i promocji.

 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Urzędami Leśnymi z Saksonii i Brandenburgii - spotkanie warsztatowe w Wymiarkach
Data publikacji: 20/11/2012, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 08 listopada 2012r. w budynku Nadleśnictwa Wymiarki odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z władzami Urzędów Leśnych powiatów Görlitz i Bautzen (Saksonia) oraz Nadleśnictwa Drebkau (Brandenburgia). Spotkanie to, podobnie jak poprzedzająca je październikowa narada w Weißwasser, zostało zorganizowane i objęte opieką przez Euroregiony i „Sprewa – Nysa – Bobr“i Neisse e.V.
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz podyskutować nt. przyszłej współpracy m.in. w zakresach ochrony przeciwpożarowej i przeciwszkodnikowej, turystyki leśnej, rozwoju lasu, gospodarki leśnej oraz zabytków leśnych.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem obu stron. Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z intensyfikacji wzajemnych kontaktów.

 

Warsztaty w ramach projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” - Zbąszyń, 06.11.2012
Data publikacji: 20/11/2012, Autor: Mariusz Welman
06.11.2012r. w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu odbyły się warsztaty z udziałem m.in. przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ośrodków edukacyjnych z terenu Gminy Zbąszyń, zainteresowanych współpracą transgraniczną z przygranicznymi obszarami Kraju Związkowego Saksonia.
W trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom możliwości związane z nowym obszarem kooperacyjnym, ofertę projektu „Partnerstw” oraz podmioty ze strony saksońskiej zainteresowane współpracą ze stroną polską.
Omawiano też liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na polsko-saksońskim pograniczu oraz możliwości poszerzenia współpracy z Gminą Schleife – od niedawna gminą partnerską Zbąszynia. 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Urzędami Leśnymi powiatów Görlitz i Bautzen
Data publikacji: 31/10/2012, Autor: Mariusz Welman
W czwartek, 18 października 2012r. w miejscowości Weißwasser, w siedzibie Urzędu Leśnego Powiatu Görlitz, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Zielonej Górze w osobach Zastępcy Dyrektora, Pana Janusza Frankowskiego i Pani Anny Niemiec, specjalistki ds. współpracy międzynarodowej spotkali się z pracownikami Urzędów Leśnych powiatów Görlitz i Bautzen, m.in. z Kierownikiem Urzędu w Görlitz, Panem Wilfriedem Mannigel oraz Panem dr Christophem Schurr, kierownikiem urzędu w Bautzen. Spotkanie to zostało zorganizowane i objęte opieką przez Euroregiony Neisse e.V. i „Sprewa – Nysa – Bobr“. Uczestniczyli w nim zarówno dyrektorowie obu biur Euroregionów jak i kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”.
W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali nt. przyszłej współpracy transgranicznej leśników z Polski i Niemiec. Omawiano wspólne problemy i zakres możliwej współpracy. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem obu stron. W najbliższym czasie planowana jest kolejna narada, której gospodarzem tym razem będzie strona polska. 

Warsztaty w Zielonej Górze w dniu 11.09.2012r.
Data publikacji: 03/10/2012, Autor: Mariusz Welman
W dniu 11.09.2012r. w Ratuszu Miejskim w Zielonej Górze odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli euroregionów Neisse e.V. i Sprewa – Nysa – Bóbr, członków Komitetu Sterującego dla wspólnego Funduszu Małych Projektów obu euroregionów, przedstawicieli urzędów miejskich w Zielonej Górze i Zittau oraz przedstawiciela polskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W trakcie warsztatów przybliżono uczestnikom ofertę drugiego etapu projektu „partnerstw”. Odbyła się też runda dyskusyjna dot. partnerstwa miast Zielona Góra i Zittau. Omawiano również liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na pograniczu polsko-saksońskim. 

Nowy współpracownik projektowy po stronie saksońskiej
Data publikacji: 01/10/2012, Autor: Mariusz Welman
Od 1.10.2012r. nasze aktywności projektowe wspierane będą przez dodatkową osobę. Instytucje z terenu powiatów Bautzen i Görlitz mogą od teraz kontaktować sie m.in. również z panem Wolfgang Michel (Tel.: 0173 909 57 80, E-Mail: wolfgang.michel21@freenet.de).
Pan Michel działa w branży turystycznej. Pracuje w grupie roboczej „Turystyka” przy Euroregionie Neisse e.V. i jest prezesem stowarzyszenia turystycznego Neisseland e.V.
 

Udział kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” w obchodach „Dni Saksonii”
Data publikacji: 09/09/2012, Autor: Mariusz Welman
W dniach 7-9 września 2012r. w malowniczej, saksońskiej miejscowości Freiberg obchodzono 21 „Dni Saksonii”. Odpowiedni wymiar całej imprezy zapewniło 17 scen i 32 punkty rozrywki. W uroczystych obchodach wziął również udział kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pan Mariusz Welman w towarzystwie swojej współpracownicy, pani Anny Karykowskiej. W dniu otwarcia uroczystości, w piątek 7.09, kierownik projektu przekazał reprezentantowi Landtagu Kraju Związkowego Saksonia, panu Hans Peter Maier, informacje nt. realizowanej inicjatywy partnerskiej oraz prezent w postaci grafiki budynku, w którym ma siedzibę Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Grafika miała zostać w dniu następnym przekazana premierowi Wolnego Kraju Związkowego Saksonia, panu Stanislaw Tillich.

 

Podwójne spotkanie w Weißenberg
Data publikacji: 06/09/2012, Autor: Mariusz Welman
We wtorek, 21 sierpnia, burmistrz Sebastian Ciemnoczołowski (gmina i miasto Kargowa) odwiedził burmistrza Michaela Staude (Miasto Weißenberg, Saksonia). W naradzie wzięli udział także Skarbnik miasta Weißenberg, pan Andreas Eßlinger, kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman oraz kierownik Referatu Inwestycji, Funduszy Unijnych i Promocji gminy Kargowa, pan Przemysław Nitschka. Spotkanie to było współorganizowane i objęte opieką przez Euroregion „Sprewa – Nysa – Bobr“. W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali o przeprowadzanym w Kargowej na początku września tzw. Święcie Czekolady – na które zaproszeni są również goście z Weißenberg- jak i o pomyśle na projekt Miasta Kargowa (stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej), który miałby być realizowany w partnerstwie z Weißenberg. Po rozmowach w ratuszu polska delegacja udała się do Muzeum „Alte Pfefferküchlerei“/”Stara Piernikarnia”, gdzie z Kierownik Muzeum, panią Gundulą Wenzel i przewodniczącą stowarzyszenia na rzecz muzeum, panią Irmgard Wenzel, omówione zostały szczegóły wystawienia muzeum w trakcie Święta Czekolady w Kargowej. 

Wsparcie działań partnerskich powiatów Görlitz i Nowa Sól ze strony Euroregionu
Data publikacji: 07/08/2012, Autor: Mariusz Welman
W poniedziałek, 6 Sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Görlitz, spotkali się starosta Bernd Lange, starosta Józef Suszynski, przedstawiciele Euroregionów Neisse e.V.(Kierownik biura, pan Gerhard Watterott) i „Sprewa – Nysa – Bobr“ (pan Wacław Maciuszonek, burmistrz miasta Żary i przedstawiciel euroregionu w Komitecie Monitorującym dla programu Polska-Saksonia oraz pan Mariusz Welman – Kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw „) jak też przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kolei (Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V.) z Löbau, przedstawiciele muzeów kolejnictwa etc. Spotkanie zainicjowane zostało przez euroregiony „Sprewa – Nysa – Bobr“ i Neisse e.V. Jego celem były opieka i wsparcie dla wspólnych działań obu partnerów w dziedzinie turystyki i dla kwestii złożenia wniosku na wspólny projekt kolejowy.

 

Spotkanie warsztatowe w Schleife
Data publikacji: 10/07/2012, Autor: Mariusz Welman
W dniu 7 lipca br. przedstawiciele gminy Zbąszyń i tzw. Lokalnych Grup Rybackich wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Schleife. Zajęcia rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali Centrum Kultury Serbołużyckiej, w której wszystkich zgromadzonych powitał Pan Burmistrz Reinhard Bork. Podczas wykładów przedstawiona została Gmina Schleife wraz z jej specyfiką oraz inwestycjami zrealizowanymi ze środków UE, stanowiącymi odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.
Po pięciu blokach tematycznych uczestnicy spotkania zwiedzili Centrum Kultury Serbołużyckiej, gdzie od wielu lat pielęgnowane są tradycje Serbołużyczan. Uwagę zwiedzających zwróciły m.in. piękne lalki przywdziane w kolorowe, regionalne stroje oraz pisanki malowane na Święto Wielkiej Nocy.
W spotkaniu brał udział m.in. pan Manfred Hermasch z Gminy Schleife, który zaprezentował żywy język i tradycje Serbołużyczan. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w wyjeździe w okolice miejscowości Boxberg, którego głównym celem było zwiedzenie gospodarstwa rybackiego produkującego karpia ekologicznego. Jego gospodarze przedstawili prezentację o produkcie regionalnym – tzw. Bio-karpiu z Górnych Łużyc, reklamowanego jako produkt, którego walory smakowe i zdrowotne wynikają z trwałego, zrównoważonego wykorzystywania stawów hodowlanych. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Njepla-Hof, gdzie goście z polski mogli poznać zwyczaje i obyczaje gospodarzy, w tym tradycyjne pieśni i potrawy pochodzące z lokalnych gospodarstw.
Osobą współdziałającą przy organizacji warsztatów i pośredniczącą w kontaktach był kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pan Mariusz Welman. 

Delegacja ze Świebodzina w odwiedzinach w Nebelschütz
Data publikacji: 20/06/2012, Autor: Mariusz Welman
16.06.2012 w Nebelschütz (powiat Bautzen) odbyło się spotkanie przedstawicieli Miasta Świebodzin i Gminy Nebelschütz.
Nebelschütz jest dwujęzyczną gminą przynależną do zespołu administracyjnego „Am Klosterwasser“. Do gminy należą wsi: Dürrwicknitz, Miltz, Nebelschütz, Piskowitz oraz Wendischbaselitz. W roku 2011 gmina liczyła 1205 mieszkańców. Gmina Nebelschütz od wielu lat pielęgnuje kontakty partnerskie państwami wschodnioeuropejskimi. W roku 1997 podpisano umowę partnerską z miastem Namysłów (Polska), w roku 2000 z miastem Hlučin (Czechy), a w roku 2002 z węgierską gminą Ladánybene. Ponadto utrzymywane są kontakty z Beninem w Afryce, z Moskwą, Toul we Francji oraz Barleben. Te różnorodne kontakty oraz międzynarodowy charakter i zakres partnerstw mają swoje odzwierciedlenie podczas odbywających się w gminie imprez i festiwali młodzieży.
Dzięki pośrednictwu kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ możliwe jest, że partnerskie kontakty gminy Nebelschütz zostaną rozbudowane o współpracę z miastem Świebodzin z Województwa Lubuskiego. Z tego powodu zorganizowano w ramach w/w projektu spotkanie przedstawicieli obu miejscowości. Dodatkową okazją do spotkania był odbywający sie w tym dniu festyn miejski połączony z otwarciem imprezy EUROPEADE 2012, która jest Mistrzostwami Europy w piłce nożnej mniejszości narodowych i w roku 2012 odbywa się u Serbołużyczan.

 

Warsztaty w Gubinie, 06.06.2012
Data publikacji: 19/06/2012, Autor: Mariusz Welman
06.06.2012r. w budynku Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli ośrodków edukacyjnych, głównie z terenu Zielonej Góry, zainteresowanych współpracą transgraniczną z przygranicznymi obszarami Saksonii. W trakcie spotkania przedstawiono uczestnikom możliwości związane z nowym obszarem kooperacyjnym, ofertę projektu „partnerstw” oraz podmioty ze strony saksońskiej zainteresowane współpracą z woj. lubuskim. Omawiano też liczne zagadnienia/problemy związane ze współpracą partnerską na polsko-saksońskim pograniczu. 

Spotkanie w Schleife w dniu 04.06.2012
Data publikacji: 19/06/2012, Autor: Mariusz Welman
W dniu 04.06.2012 w Urzędzie Gminy Schleife odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Zbąszyń i Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta z Burmistrzem Reinhardem Bork oraz Sekretarz gminy, panią Marion Mudra. Spotkanie zorganizowane zostało przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pana Mariusza Welman. W trakcie rozmów dyskutowano o kierunkach rozwoju współpracy Zbąszynia i Schleife. Wymieniono także doświadczenia związane z następującymi obszarami tematycznymi: 1. Wdrażanie programów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do programów typu LEADER. 2. Sprzedaż bezpośrednia produktów gospodarstw rolnych wzgl. rybackich - elementów wpływających na stabilny wzrost gospodarczy regionów (w tym tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w sektorze rolnictwa wzgl. rybactwa i branż powiązanych). 3. Troska o dziedzictwo kulturowe i historyczne - elementów wpływających na zrównoważany rozwój regionów. Jednym z istotnych ustaleń jest planowana w końcu czerwca br. wspólna organizacja spotkania warsztatowego dotyczącego w/w obszarów współpracy. 

Prezentacja projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” podczas obchodów „Dni Województwa Lubuskiego”
Data publikacji: 18/06/2012, Autor: Mariusz Welman
W dniach 15-17.06.2012r. w miejscowości Drzonków obchodzono Dni Województwa Lubuskiego. Wśród licznych stoisk nie zabrakło stoiska Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, poświeconego m.in. projektowi „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”. Stoisko prezentowało ofertę projektu, możliwości korzystania z działań projektowych, podmioty zaangażowane w działania projektowe etc. Odwiedzający mogli uzyskać informacje w formie ustnej, przekazywane przez pracowników euroregionu oraz informacje pisemne dot. realizowanej inicjatywy w formie materiałów wydawanych w ramach działań projektowych.

Wśród licznych gości, w obchodach Dni Województwa Lubuskiego uczestniczyła m.in. Pani Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego oraz liczni przedstawiciele władz województwa.

 

Rozwinięcie kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Wschowa i Powiatem Görlitz
Data publikacji: 30/05/2012, Autor: Mariusz Welman
W piątek, 25 maja w siedzibie Urzędu ds. Kultury Powiatu Görlitz, w Niesky, spotkali się pan Joachim Mühle ze starostwa w Görlitz, z panem Ireneuszem Mieżowcem, z Urzędu Gminy we Wschowie. W naradzie wziął także udział kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“, pan Mariusz Welman. Spotkanie to było współorganizowane i objęte opieką przez Euroregion „Sprewa – Nysa – Bobr“. W trakcie rozmów uczestnicy dyskutowali nt. przyszłej współpracy transgranicznej Powiatu Görlitz z Gminą Wschowa. Zaplanowano m.in. udział przedstawicieli i wystawców z terenu Powiatu Görlitz w uroczystym Jarmarku we Wschowie w dniach 6-7 lipca.

 

Spotkanie w Weißwasser z przedstawicielami Spółki Kształceniowej Rodig
Data publikacji: 28/05/2012, Autor: Mariusz Welman
22.05.2012 w siedzibie Spółki kształceniowej Rodig (Ausbildungsgesellschaft Rodig) w Weißwasser odbyło się spotkanie kierownika projektu „Inicjowanie,wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“ z kierownik Spółki kształceniowej, panią Roswitha Rodig i jej współpracownikiem, panem Andreas Gungl.
Spółka kształceniowa Rodig jest certyfikowaną instytucją wpierania dokształcania zawodowego. W ramach pracy jednostki nie tylko realizowane są działania związane z dokształcaniem, ale również wiele szkoleń (służących przekwalifikowaniu) i projektów oraz inne inicjatywy.
Główna siedziba instytucji znajduje się w Rammenau(Hauptstraße 38). Istnieja również dwa punkty pozamiejscowe: w Weißwasser (Straße der Einheit 2 – 24) i w Bad Muskau (Promenadenstraße).
Ausbildungsgesellschaft Rodig mbH działa głównie w dziedzinach: ogrodnictwo, florystyka, budownictwo, języki obce, hotelarstwo i gastronomia. Działania są skoncentrowane na osobach w wieku od 18 do 55 lat. Ważnym elementem pracy spółki jest dokwalifikowanie osób bezrobotnych.
Jako, że Ausbildungsgesellschaft Rodig jest zainteresowana kooperacją z partnerami polskimi, podczas spotkania omówiono możliwe aktywności transgraniczne w zakresie edukacji i kwalifikacji z jednostkami z terenu Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.
Więcej informacji pod adresem: www.ausbildungsgesellschaft.de

 

Rozwój współpracy ewangelicko-diakonicznej szkoły podstawowej w Löbau i szkoły podstawowej w Słonem (Gmina Świdnica)
Data publikacji: 11/05/2012, Autor: Mariusz Welman
26 kwietnia 2012r. w budynku Szkoły Podstawowej w Löbau odbyło się spotkanie dyrektora Volkera Jäger z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Słonem, panem Waldemarem Puchalskim. Rozmowy zostały zorganizowane i były tłumaczone przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw“. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyły także dwie pracownicy szkoły w Löbau, pani Cornelia Pollack i pani Janina Trost. Było to drugie spotkanie obydwu dyrektorów. 21 marca tego roku pan Jäger był już w odwiedzinach u dyrektora Puchalskiego w Słonem. Do głównych tematów rozmów należały: Struktura organizacyjna obu jednostek oraz możliwe wspólne inicjatywy i projekty. W trakcie spotkania zaplanowano dwie wspólne imprezy we wrześniu i w październiku.

 

Podpisanie Listu Intencyjnego dot. współpracy pomiędzy miejscowościami Kargowa i Weißenberg
Data publikacji: 27/04/2012, Autor: Mariusz Welman
25 kwietnia 2012r. w Ratuszu Miejskim w Kargowej odbyło się spotkanie burmistrza Sebastiana Ciemnoczołowskiego z oficjalną delegacją z Miasta Weißenberg (Powiat Bautzen, Wolny Kraj Związkowy Saksonia) w osobach Michael Staude - burmistrz miasta i skarbnik Andreas Eßlinger. Podczas spotkania współorganizowanego przez kierownika projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw” rozmawiano o strukturach organizacyjnych obu miejscowości i zadaniach poszczególnych jednostek. Kluczowym wydarzeniem było bez wątpienia podpisanie przez obu burmistrzów tzw. listu intencyjnego dot. rozwijania współpracy partnerskiej. W trakcie pobytu goście z Weißenberg zwiedzili m.in. budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kargowej oraz kompleks boisk sportowych Orlik 2012 im. Macieja Kozłowskiego. Urząd Miejski w Kargowej reprezentowali Krzysztof Woziński zastępca burmistrza, Maria Szewczyk skarbnik gminy, Przemysław Nitschka kierownik referatu inwestycji, funduszy unijnych i promocji, Barbara Pajcz pracownik tego referatu, Małgorzata Kwiecień dyrektor Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, Dariusz Wróblewski dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kargowej, Henryk Jagoda prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Krzysztof Polus p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury im. Wilhelma Blanke w Kargowej oraz Brygida Wróblewska prezes Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
- PUBLIKACJA PROJEKTOWA 2014
- PUBLIKACJA PROJEKTOWA 2013
- LISTA WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI
- WZÓR POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO
- WZÓR LISTU INTENCYJNEGO
- STOWARZYSZENIA SAKSOŃSKIE - POWIAT GÖRLITZ

 

Kontakt:
Koordynator projektu: Mariusz Welman
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
Tel.: +48 68 452 61 55
Tel.: +48 506 69 39 14
Fax: +48 68 455 80 50
Email: m.welman@euroregion-snb.pl
Email: info@euroregion-snb.pl

 

Kontakt z Euroregionem "Neisse e.V":
Hochwaldstraße 29
02763 Zittau, Niemcy
Tel.: +49 3583 57500
Fax: +49 3583 512517
Email: watterott@euroregion-neisse.de
x